0236.3886588 0236.3887588


Xin vui lòng liên lạc với IDC Danang
theo số 0236.3886588, 0236.3887588,
email dentalinfo@idcdanang.com
để được tư vấn và đặt lịch hẹn.

Sự hài lòng của bệnh nhân
chính là sự thành công
của IDC Danang.

Liên lạc: 
   

 

 


IDC Danang

Bà và Ông Kehoe đến từ Queensland, Australia; Tháng 04 2014.
Hello at IDC. Hope everybody at the surgery are keeping well. We had a very enjoyable holiday in Vietnam and shall always remember your generosity. Regards. Patricia Kehoe.
Bà và Ông Kehoe đến từ Queensland, Australia; Tháng 04 2014.
Mọi Người Nói Gì Về Chúng Tôi

"Hi all the lovely staff, I can not thank you all enough for the patience and the professional treatment I ...

I just wanted to say a big thank you for the experience and service I got from IDC Dental in Danang. American ...

Hello at IDC. Hope everybody at the surgery are keeping well. We had a very enjoyable holiday in Vietnam and shall ...

Xem chi tiết